Niedawno mieliśmy przyjemność uczestniczyć w IX edycji konferencji, która odbyła się podczas targów POLECO w Poznaniu, jednym z kluczowych wydarzeń w branży ekologicznej w Polsce. 🛣

Tegoroczna konferencja skupiła się na temacie „Ochrona Środowiska w Praktyce w Świetle Aktualnych Przepisów Prawnych”, co stanowiło doskonałą okazję do omówienia kluczowych kwestii związanych z elektromobilnością w Polsce oraz innymi istotnymi aspektami ochrony środowiska.
Przy stanowisku nr. 5 zaprezentowaliśmy portfolio wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Wastes Services – WSG Recykling, Rare Metals, Green Recovery, Rare Metals Recovery, co potwierdza nasze zaangażowanie w rozwój ekologicznych rozwiązań w Polsce. 🌱🇵🇱

W trakcie wydarzenia poruszono ważne zagadnienia z zakresu recyklingu, zrównoważonej gospodarki leśnej, zagrożeń środowiskowych oraz wymagań związanych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT). Ponadto omówiliśmy szeroko pojętą ochronę środowiska w kontekście aktualnych przepisów prawnych, co ma kluczowe znaczenie dla działań wszystkich firm działających w sektorze ekologicznym. 👩🏻‍⚖️
Nie można zapomnieć o atrakcjach towarzyszących konferencji, takich jak fascynujący pokaz strażacki 🚒, prezentacja nowoczesnych maszyn ⚙️ oraz wystawa zużytej elektroniki. To wydarzenie dostarczyło nie tylko cennej wiedzy, ale także okazji do nawiązania nowych kontaktów biznesowych w branży elektromobilności. 💼
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za inspirujące dyskusje i cenne informacje, które z pewnością wpłyną pozytywnie na rozwój elektromobilności oraz ochronę środowiska w naszym kraju. 👍


#POLECO#Elektromobilność#OchronaŚrodowiska#BiznesWEkologii
Wastes Service & Rare MetalsGreen Recovery Organizacja Odzysku Opakowań S.A.RareMetals – Battery Recycling for Electromobility and Automotive

Sprawdź Więcej