Skip to content

Oferta

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie odbioru i recyklingu odpadów zawierających metale takie jak miedź, aluminium, kobalt, nikiel.

Specjalizujemy się w odpadach pochodzących z różnorodnych gałęzi przemysłu. Nasze usługi są skierowane do firm, które poszukują odpowiedzialnego i efektywnego partnera w zarządzaniu odpadami.

Specjalizujemy się również zakresie odbioru i przerobu komponentów do produkcji baterii Li-Ion, co stanowi kluczowy element w obszarze zrównoważonego rozwoju i technologii odnawialnych źródeł energii. Dzięki naszemu zaangażowaniu w innowacje i zrównoważony rozwój, oferujemy kompleksowe rozwiązania dla firm działających w sektorze energii odnawialnej i elektromobilności.

Rare Metals Recovery logo

Odbiór i transport odpadów

Oferujemy odbiór i bezpieczny transport odpadów z lokalizacji klienta do naszego zakładu przetwarzania. Dysponujemy flotą specjalistycznych pojazdów dostosowanych do transportu różnych typów odpadów, zapewniających ich bezpieczne i zgodne z przepisami przewożenie

Analiza i segregacja

Przeprowadzamy szczegółową analizę i segregację zebranych odpadów w celu maksymalizacji odzysku cennych surowców. Stosujemy najnowocześniejsze technologie w celu efektywnego odseparowania metali i innych wartościowych frakcji.

Przetwarzanie i recykling

Odzysk kluczowych surowców poprzez rozdrabnianie oraz granulację, do frakcji umożliwiającej odseparowanie poszczególnych metali. Wdrażane przez nas technologie odzysku i recyklingu pozwalają uzyskać materiały najwyższej czystości.

Recykling komponentów do baterii Li-ion

Specjalizujemy się w recyklingu komponentów do produkcji baterii Li-ion. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla Elektromobilności i Automotive poparte wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów.

Sprzedaż surowców wtórnych

Oferujemy sprzedaż odzyskanych surowców, które są gotowe do ponownego użycia w różnych sektorach przemysłu. Nasze materiały są najwyższej jakości i spełniają wysokie standardy wymagane przez przemysł hutniczy oraz produkcyjny.

Doradztwo i wsparcie

Zapewniamy wsparcie i doradztwo w zakresie najlepszych praktyk zarządzania odpadami oraz pomagamy w spełnieniu wymogów formalno-prawnych związanych gospodarką odpadową.

Indywidualne rozwiązania

Rozumiemy, że każdy klient ma unikalne potrzeby, dlatego oferujemy możliwość dopasowania naszych usług do specyficznych wymagań, zapewniając możliwie najbardziej efektywne rozwiązania w zarządzaniu odpadami.

Nasz nowoczesny zakład przetwarzania metali wykorzystuje najnowsze technologie, gwarantując efektywność i bezpieczeństwo w obszarze recyklingu.