Rare Metals Recovery przejmuje konkurencyjny zakład przetwarzania metali

Wrocław, 20 lutego 2024 – Rare Metals Recovery (RMR), spółka z grupy kapitałowej Wastes Service Group, ogłasza kolejny etap rozwoju w sektorze recyklingu surowców strategicznych.

W ramach swojej strategii wzmacniania pozycji na rynku oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju, RMR nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa PRODIGO sp. z o.o.– Zakład Przygotowania i Przetwarzania Metali w Mirosławicach, województwo dolnośląskie. Nowa akwizycja umożliwi RMR ekspansję w obszarze recyklingu surowców kluczowych dla gospodarki, w tym miedzi, aluminium, niklu i kobaltu.

Aktualnie spółka posiada linie do recyklingu GUIDETTI, PANIZZOLO, MEWA, PRONAR, jednakże jednym z kluczowych kroków w planach rozwojowych spółki jest uruchomienie w ciągu kilku tygodni nowej linii do granulacji i separacji metali nieżelaznych i materiałów cienkościennych oraz modyfikacja istniejących linii do recyklingu i odzysku. Te inwestycje umożliwią bardziej efektywną produkcję oraz pozwolą na lepsze dostosowanie się do rosnących wymagań rynku.

Szczególny nacisk RMR kładzie na kompleksową obsługę branży automotive i pojazdów elektrycznych (EV). W kontekście dynamicznego rozwoju sektora pojazdów elektrycznych oraz coraz większej roli zrównoważonych praktyk w przemyśle motoryzacyjnym, RMR zamierza dostarczać innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu surowców.
Zachęcamy do śledzenia kolejnych aktualizacji dotyczących nowych usług oraz osiągnięć RMR na stronie internetowej www.RareMetalsRecovery.com. Spółka zapowiada, że w najbliższych tygodniach przedstawi jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązania dedykowane branży automotive EV.
RareMetals Recovery jako część grupy kapitałowej Wastes Service Group zaangażowana jest w działalność, która przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego poprzez efektywny recykling oraz odzysk strategicznych surowców, a także działa dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Działając zgodnie z najwyższymi standardami jakości i zrównoważonego rozwoju, RMR kontynuuje ekspansję swojej działalności, kierując się innowacyjnością i dążeniem do doskonałości.

15. Konferencja – Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Green Recovery – Organizacja Odzysku zostało partnerem kolejnej ważnej konferencji dla #gospodarkaodpadowa. 🌏
Dziękujemy firmie Abrys Sp. z o.o. za możliwość współtworzenia inauguracji sezonu konferencji w branży odpadowej.
To już 15 edycja wydarzenia pod tytułem “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Odbyła się w trybie hybrydowym – 30 stycznia – 1 lutego 2024 r w Łochowie w Pałac i Folwark Łochów oraz online.

Czeka nas moc inspirujących, branżowych tematów:

🌱 Ramy prawne i struktury organizacyjne systemu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów: Omówienie strategicznego podejścia do zgodności z przepisami i efektywnego zarządzania odpadami.
💰 System kaucyjny: Analiza innowacyjnych rozwiązań finansowych, promujących odpowiedzialne podejście do gospodarki odpadami.
📦 Recykling papieru i opakowań wielomateriałowych: Praktyczne wskazówki dotyczące efektywnego przetwarzania konkretnych materiałów, z naciskiem na minimalizację wpływu na środowisko.
📈 Rynek surowców w Polsce – efektywność zagospodarowania i koszty: Analiza trendów rynkowych, identyfikacja możliwości inwestycyjnych i optymalizacja kosztów w kontekście zrównoważonego biznesu.
🏡 Centra recyklingu i PSZOKi jako kluczowe elementy gminnego systemu zbiórki i przetwarzania odpadów: Przedstawienie modeli działania centrów recyklingu, z naciskiem na ich rosnącą rolę w lokalnych społecznościach.
📚 Praktyczne zagadnienia selektywnej zbiórki i recyklingu wybranych frakcji i grup odpadów: Case study, studia przypadków oraz praktyczne porady dotyczące optymalizacji procesów recyklingu.
🌐 Wizyta na instalacji recyklingu opakowań wielomateriałowych: Unikalna okazja do bezpośredniego zapoznania się z nowoczesnymi technologiami przetwarzania opakowań wielomateriałowych.

Dołącz do Green Recovery i doświadcz z nami konferencji, która nie tylko inspiruje, ale także dostarcza konkretnych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój w branży odpadowej.
Odkryliśmy nowe możliwości i budujemy świadome społeczeństwo gospodarki obiegu zamkniętego 🌱🌐💚